Na następnym spotkaniu będzie:

Na następnym spotkaniu (2 grudnia) będzie siostra Karolina, która była niedawno (po raz pierwszy) w Medugorje, gdzie od dawna mają miejsce objawienia Matki Bożej, zwanej Królową Pokoju.

Siostra Karolina przedstawi temat “Objawienia w Medugorje – stanowisko Kościoła”

Do zobaczenia